INNOVATIE

DRONE- EN FOTOGRAMMETRIE

EXPERTISE

VOLUMEBEPALING &
STOCKMETINGEN

Bij ons kantoor voeren we metingen uit om volumes te bepalen of voorraden vast te leggen. Hiervoor wordt er gebruikt gemaakt van high-end meetapparatuur zoals drones, fotogrammetrie en totaalstation metingen. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project zal het terrein of de oppervlakte nauwkeurig worden ingemeten. Na het uitvoeren van eventuele periodieke stockmetingen kan er een bijhorende deformatie-analyse opgemaakt worden op u maat, waarin de volume- en voorraadverschillen worden bepaald.

PLAATSBESCHRIJVINGEN &
VISUELE INSPECTIES

Het vaststellen van de staat van moeilijk bereikbare plaatsen zoals bijvoorbeeld daken en hoger gelegen gevels, kunnen d.m.v. een drone vlucht zeer gedetailleerd vastgelegd worden met verschillende foto’s of een video. Na het bekijken en analyseren van de beelden kan er een op maat gemaakt verslag opgesteld worden.


We bieden een breed gamma aan in inspectiediensten voor daken, opslagtanks, cel- en zendmasten, zonnepanelen en bruggen.

Verzamel veilig bruikbare gegevens van uw onderwerp met luchtfoto's in hoge resolutie. Begrijp de staat van een constructie en de huidige geïnstalleerde apparatuur. Neem beter geïnformeerde beslissingen dankzij dronefotografie.

Maak waardevolle 3D modellen aan van constructie terreinen, commerciële gebieden of gebouwen. Met geavanceerde software, combineren we data van verschillende foto’s om jouw 3D model aan te maken. Visualiseer je eigendom, meet volumes en bereken oppervlaktes..

3D MODELLEN

Het opmaken van een Orthomosaic is een goede manier om snel en efficiënt een groot gebied in kaart te brengen. Een Orthofoto in andere woorden is een luchtfoto die geometrisch gecorrigeerd is met een uniforme schaal. Dit betekend voor u dat er werkelijke afstanden op de 2D Orthomosaic kunnen gemeten worden. Met een hoge nauwkeurigheid van ongeveer 1 cm per pixel is het veel accurater dan bijvoorbeeld satellietbeelden.

De 2D Orthomosaics worden vaak ingezet voor projectmanagement en in GIS applicaties en zijn gegeorefered.

Ook kan er een platform aangeboden worden wanneer een bepaalde locatie frequent ingemeten wordt, hierin kan u dan notities nemen, opmerkingen plaatsen en kan de vooruitgang van de projecten correct gemonitord worden.

ORTHOMOSAIC