BOUWMAATVOERING

UITZETWERK 

Het uitzetten van hoekpunten van funderingen, gebouwen, lift- of pompputten, damwanden,... Alsook het uitzetten van assen van stalen kolommen, balken,... 
Met uiterste precisie werven uitzetten kan enkel bereikt worden door gebruik te maken van een landmeter-expert. Doordat er altijd een voorafgaand plaatsbezoek gedaan wordt en hierbij omgeving al in kaart wordt gebracht kan dit ook gekoppeld worden aan een grondverzetrapport.. Na het uitzetten ontvangt u gedetailleerde puntfiche van de specifieke punten.

Dit zowel voor particulieren als voor profesisionelen zoals architecten, studieburelen, aannemers,...

Voor diverse projecten waarbij grondverzet aanwezig is, geprofileerd of genivilleerd moet worden, kunnen wij 3D ontwerpen uitwerken voor machinebesturing.
Als het nu gaat om een kraan, bulldozer, nivilleuse en voor de merken Trimble, Topcon of Leica dan kunnen wij je verder helpen. 


Wat verwachten we van u: 2D plannen, met bijhorende lengteprofielen, typedwarsprofielen en/of enkele vaste hoogtes om het ontwerp in 3D op te baseren. Met dit 3D ontwerp kan al dadelijk een grondverzetrapport opgesteld worden. 
Opvolging van de werf en on-site aanpassingen zijn mogelijk! 

MACHINEBESTURING

GRONDVERZET

Ook in het kader van grondverzet kunnen wij voor jou veel betekenen. Zo zal de site vóór en na de werken ingemeten worden, dit aan de hand van diverse technieken... 
Op het kantoor kan er aan de hand van de digitale terreinmodellen te vergelijken een nauwkeurig grondverzet rapport worden opgesteld. 
Dit wordt aangeleverd in een duidelijk en visueel rapport zodat er nooit discussie ontstaat tussen u en derden. 

Verder kan er ook nog bekeken worden wat voor jou de optimale hoogte is voor een project, hierdoor wordt de af en aan te voeren grondhoeveelheid tot een minimum beperkt.