AS-BUILT

BESTAANDE TOESTAND

Verkrijg een gedetailleerd plan van een gebied of tracé, dit zowel in de x,y als de z. Wat betekend dit voor jou? Als architect beschikt u zo over een juist inplatingsplan voor een bouwaanvraag op te stellen. Verder kunnen de tracé metingen gebruikt worden voor het ontwerp van nieuwe wegenis, meetstaten. Hierbij is er ook de mogelijkheid om de riolering in kaart te brengen. 
Dit alles wordt aangeleverd volgens eigen voorkeur, volgens bestek of volgens GRB-skeletbepaling. 

AS-BUILT

As-built metingen is een opmetingsplan van de nieuwe toestand na de beëindiging van de werken. Het opmeten van de uitgevoerde werken, wegineswerken, rioleringswerken, gebouwen. Ook kan een as-built gebruikt worden om de daadwerkelijk gebruikte hoeveelheden na te gaan. 
Dit alles wordt aangeleverd volgens eigen voorkeur, volgens bestek of volgens GRB-skeletbepaling. 


PIJPLEIDING/REDUCT

Samen met onze partner Topo Rent bieden wij pijpleidingonderzoek aan met behulp van technologie ontwikkeld door REDUCT DR-4, dit in combinatie met GNSS en RTS. 
Onze gelicenceerde geodetische ingenieurs gebruiken "state of the art" Reduct FOG technologie (Fibre Optic Gyroscope) met gyrosensoren niet gevoelig voor externe invloeden voor het meten van pijpleidingen.

Binnendiameters met een bereik van 90mm tot 1000mm kunnen efficiënt in kaart gebracht worden.  

De gemeten 3D-resultaten resulteren in zeer nauwkeurige as-built documentatie van de locatie van de pijpleiding. Onze ervaring en vakkennis wordt gestoken in een uitgebreid rapport, dit is wat ons onderscheid op de markt. 

ZETTINGSMETINGEN

Met de aanduiding zettingsmetingen worden metingen bedoeld waarmee de zakking van een object in relatie tot de tijd vastgelegd wordt. Deze metingen kunnen op verschillende manieren uitgevoerd worden. De meest eenvoudige en tevens meest nauwkeurige methode is die met een digitaal waterpasinstrument.
Naast de methode met het waterpasinstrument is er ook de mogelijkheid om meetstickers of prisma's aan te brengen op de te meten objecten en deze in te meten met een total-station, de zogenaamde deformatiemetingen deze hebben het voordeel dat er in 3 richtingen gemeten kan worden. De nauwkeurigheid van een total-station is echter wel lager dan die van digitale waterpasinstrumeten.